Bonfiglioli Vectron Sürücü Klavuzu

 

Alman Menşeili Bonfiglioli Vectron Servo Sürücü Klavuzu. Dil ingilizcedir.

Genel Bilgi: Hız kontrol cihazları Alternatif veya Doğru akım motorların dönüş hızını  sıfırdan istenen RPM değerine, istenen sürede ayarlayabilen, üzerilerinde bulunan ekranlardan maksimum hızı, frenleme zamanı, hızlanma süresi, yavaşlama süresi,  gibi değerleri kullanıcının istediğine göre ayarlamaya yarayan cihazlardır.

 

KLAVUZ İÇİNDEKİLER

1 General Safety Instructions and Information on Use……………………………………………. 8
1.1 General Information ………………………………………………………………………….. 8
1.2 Purpose of the Frequency Inverters …………………………………………………….. 9
1.3 Transport and Storage……………………………………………………………………….. 9
1.4 Handling and Installation …………………………………………………………………… 9
1.5 Electrical Connection ……………………………………………………………………….. 10
1.6 Information on Use………………………………………………………………………….. 10
1.7 Maintenance and Service………………………………………………………………….. 10
2 Scope of Supply……………………………………………………………………………………………… 11
2.1 ACT 201 (up to 3.0 kW) and ACT 401 (up to 4.0 kW)……………………………. 11
2.2 ACT 201 (4.0 up to 9.2 kW) and ACT 401 (5.5 up to 15.0 kW)……………….. 12
2.3 ACT 401 (18.5 up to 30.0 kW) …………………………………………………………… 13
2.4 ACT 401 (37.0 up to 65.0 kW) …………………………………………………………… 14
2.5 ACT 401 (75.0 up to 132.0 kW) …………………………………………………………. 15
3 Technical Data……………………………………………………………………………………………….. 16
3.1 General technical data……………………………………………………………………… 16
3.2 Technical data of control electronics………………………………………………….. 17
3.3 ACT 201 (0.55 up to 3.0 kW, 230 V) …………………………………………………… 18
3.4 ACT 201 (4.0 up to 9.2 kW, 230 V) …………………………………………………….. 19
3.5 ACT 401 (0.55 up to 4.0 kW, 400 V) …………………………………………………… 20
3.6 ACT 401 (5.5 up to 15.0 kW, 400 V) …………………………………………………… 21
3.7 ACT 401 (18.5 up to 30.0 kW, 400 V) …………………………………………………. 22
3.8 ACT 401 (37.0 up to 65.0 kW, 400 V) …………………………………………………. 23
3.9 ACT 401 (75.0 up to 132.0 kW, 400 V) ……………………………………………….. 24
3.10 Operation Diagrams…………………………………………………………………………. 25
4 Mechanical Installation…………………………………………………………………………………… 26
4.1 ACT 201 (up to 3.0 kW) and ACT 401 (up to 4.0 KW)……………………………. 26
4.2 ACT 201 (4.0 up to 9.2 kW) and ACT 401 (5.5 up to 15.0 kW)……………….. 27
4.3 ACT 401 (18.5 up to 30.0 kW) …………………………………………………………… 28
4.4 ACT 401 (37.0 up to 65.0 kW) …………………………………………………………… 29
4.5 ACT 401 (75.0 up to 132.0 kW) …………………………………………………………. 30
5 Electrical Installation ……………………………………………………………………………………… 31
5.1 EMC Information……………………………………………………………………………… 32
5.2 Block diagram …………………………………………………………………………………. 33
5.3 Optional Components ………………………………………………………………………. 34
5.4 Connection of the device ………………………………………………………………….. 35
5.4.1 Dimensioning of the conductor cross section ……………………………………………….. 35
5.4.1.1 Typical conductor cross sections……………………………………………………………….. 35
5.4.2 Mains Connection………………………………………………………………………………….. 36

06/07 Operating Instructions ACTIVE 3
06/07 Operating Instructions ACTIVE 3
5.4.3 Motor connection ………………………………………………………………………………….. 37
5.4.3.1 Motor cable length, without filter………………………………………………………………. 37
5.4.3.2 Motor cable length, with output filter dU/dt …………………………………………………. 37
5.4.3.3 Motor cable length, with sine filter…………………………………………………………….. 37
5.4.3.4 Group drive …………………………………………………………………………………………. 38
5.4.3.5 Speed sensor connection ………………………………………………………………………… 38
5.4.4 Connection of a Brake Resistor…………………………………………………………………. 38
5.5 Connection of the construction sizes………………………………………………….. 39
5.5.1 ACT 201 (up to 3.0 kW) and ACT 401 (up to 4.0 kW)…………………………………….. 39
5.5.2 ACT 201 (4.0 up to 9.2 kW) and ACT 401 (5.5 up to 15.0 kW)…………………………. 41
5.5.3 ACT 401 (18.5 up to 30.0 kW)………………………………………………………………….. 43
5.5.4 ACT 401 (37.0 up to 65.0 kW)………………………………………………………………….. 45
5.5.5 ACT 401 (75.0 up to 132.0 kW)………………………………………………………………… 47
5.6 Control Terminals ……………………………………………………………………………. 49
5.6.1 Relay Output ……………………………………………………………………………………….. 50
5.6.2 Control Terminals – Terminal Diagram ……………………………………………………….. 51
5.6.2.1 Configuration 110 – Sensorless Control ………………………………………………………. 51
5.6.2.2 Configuration 111 – Sensorless Control with Technology Controller……………………. 52
5.6.2.3 Configuration 410 – Sensorless Field-Oriented Control……………………………………. 52
5.6.2.4 Configuration 411 – Sensorless Field-Oriented Control with Technology Controller … 53
5.6.2.5 Configuration 430 – Sensorless Field-Oriented Control, speed or torque controlled… 53
5.6.2.6 Configuration 210 – Field-Oriented Control, speed controlled …………………………… 54
5.6.2.7 Configuration 211 – Field-Oriented Control, with Technology Controller ……………… 54
5.6.2.8 Configuration 230 – Field-Oriented Control, speed and torque controlled…………….. 55
6 Control Unit KP500 ………………………………………………………………………………………… 56
6.1 Menu Structure ……………………………………………………………………………….. 57
6.2 Main Menu ……………………………………………………………………………………… 57
6.3 Actual Value Menu (VAL) ………………………………………………………………….. 58
6.4 Parameter Menu (PARA)…………………………………………………………………… 59
6.5 Copy Menu (CPY) …………………………………………………………………………….. 60
6.5.1 Reading the Stored Information………………………………………………………………… 60
6.5.2 Menu Structure …………………………………………………………………………………….. 61
6.5.3 Selecting the Source………………………………………………………………………………. 61
6.5.4 Selecting the Destination ………………………………………………………………………… 62
6.5.5 Copy Operation…………………………………………………………………………………….. 62
6.5.6 Error Messages …………………………………………………………………………………….. 63
6.6 Read data from the KP 500 control unit ……………………………………………… 64
6.6.1 Activating ……………………………………………………………………………………………. 64
6.6.2 Transfer data……………………………………………………………………………………….. 65
6.6.3 Reset to Normal Mode ……………………………………………………………………………. 66
6.7 Control Menu (CTRL) ……………………………………………………………………….. 66
6.8 Controlling the Motor via the Control Unit ………………………………………….. 67
7 Commissioning of the Frequency Inverter…………………………………………………………. 70
7.1 Switching on Mains Voltage………………………………………………………………. 70
7.2 Setup Using the Control Unit …………………………………………………………….. 70
7.2.1 Configuration……………………………………………………………………………………….. 71
7.2.2 Data Set……………………………………………………………………………………………… 72
7.2.3 Motor Type………………………………………………………………………………………….. 72
7.2.4 Machine Data……………………………………………………………………………………….. 73
7.2.5 Plausibility check…………………………………………………………………………………… 74
7.2.6 Parameter identification………………………………………………………………………….. 75

4 Operating Instructions ACTIVE 06/07
4 Operating Instructions ACTIVE 06/07
7.2.7 Application data ……………………………………………………………………………………. 77
7.2.7.1 Acceleration and deceleration…………………………………………………………………… 77
7.2.7.2 Set points at multi-functional input ……………………………………………………………. 78
7.2.7.3 Selection of an actual value for display……………………………………………………….. 78
7.3 Check direction of rotation ……………………………………………………………….. 79
7.4 Speed sensor…………………………………………………………………………………… 80
7.4.1 Speed sensor 1 …………………………………………………………………………………….. 80
7.4.2 Speed sensor 2 …………………………………………………………………………………….. 81
7.5 Set-up via the Communication Interface ……………………………………………. 82
8 Inverter Data ………………………………………………………………………………………………… 84
8.1 Serial Number …………………………………………………………………………………. 84
8.2 Optional Modules …………………………………………………………………………….. 84
8.3 Inverter Software Version ………………………………………………………………… 84
8.4 Set Password ………………………………………………………………………………….. 84
8.5 Control Level…………………………………………………………………………………… 85
8.6 User Name………………………………………………………………………………………. 85
8.7 Configuration ………………………………………………………………………………….. 85
8.8 Language ……………………………………………………………………………………….. 88
8.9 Programming ………………………………………………………………………………….. 88
9 Machine Data ………………………………………………………………………………………………… 89
9.1 Rated Motor Parameters…………………………………………………………………… 89
9.2 Further motor parameters ………………………………………………………………… 90
9.2.1 Stator Resistance ………………………………………………………………………………….. 90
9.2.2 Leakage Coefficient ……………………………………………………………………………….. 90
9.2.3 Magnetizing Current ………………………………………………………………………………. 91
9.2.4 Rated Slip Correction Factor…………………………………………………………………….. 91
9.3 Internal values………………………………………………………………………………… 92
9.4 Speed sensor 1………………………………………………………………………………… 92
9.4.1 Operation mode speed sensor 1 ……………………………………………………………….. 92
9.4.2 Division marks, speed sensor 1…………………………………………………………………. 93
10 System Data ………………………………………………………………………………………………….. 94
10.1 Actual Value System ………………………………………………………………………… 94
10.2 Volume Flow and Pressure ……………………………………………………………….. 94
11 Operational Behavior ……………………………………………………………………………………… 95
11.1 Starting Behavior…………………………………………………………………………….. 95
11.1.1 Starting Behavior of Sensorless Control System…………………………………………….. 95
11.1.1.1 Starting Current ……………………………………………………………………………………. 97
11.1.1.2 Frequency Limit ……………………………………………………………………………………. 97
11.1.2 Flux Formation……………………………………………………………………………………… 97
11.2 Stopping Behavior……………………………………………………………………………. 98
11.2.1 Switch-Off Threshold……………………………………………………………………………. 100
11.2.2 Holding Time ……………………………………………………………………………………… 100
11.3 Direct current brake……………………………………………………………………….. 100
11.4 Auto Start……………………………………………………………………………………… 101
11.5 Search Run……………………………………………………………………………………. 102

06/07 Operating Instructions ACTIVE 5
06/07 Operating Instructions ACTIVE 5
11.6 Positioning ……………………………………………………………………………………. 103
11.6.1 Reference Positioning …………………………………………………………………………… 104
11.6.2 Axis Positioning…………………………………………………………………………………10712
Error and warning behavior……………………………………………………………………. 109
12.1 Overload Ixt………………………………………………………………………………….. 109
12.2 Temperature …………………………………………………………………………………. 109
12.3 Controller Status……………………………………………………………………………. 110
12.4 IDC Compensation Limit…………………………………………………………………. 110
12.5 Frequency Switch-Off Limit …………………………………………………………….. 110
12.6 Motor Temperature………………………………………………………………………… 111
12.7 Phase Failure ………………………………………………………………………………… 111
12.8 Automatic Error Acknowledgment……………………………………………………. 112
13 Reference Values………………………………………………………………………………………….. 113
13.1 Frequency Limits……………………………………………………………………………. 113
13.2 Slip Frequency ………………………………………………………………………………. 113
13.3 Percentage Value Limits …………………………………………………………………. 113
13.4 Frequency Reference Channel …………………………………………………………. 114
13.4.1 Block Diagram ……………………………………………………………………………………. 115
13.5 Reference Percentage Channel………………………………………………………… 117
13.5.1 Block Diagram ……………………………………………………………………………………. 117
13.6 Fixed Reference Values…………………………………………………………………… 119
13.6.1 Fixed Frequencies ……………………………………………………………………………….. 119
13.6.2 JOG-Frequency …………………………………………………………………………………… 119
13.6.3 Fixed Percentages ……………………………………………………………………………….. 120
13.7 Frequency ramps …………………………………………………………………………… 120
13.8 Percentage Value Ramps ………………………………………………………………… 123
13.9 Block Frequencies ………………………………………………………………………….. 123
13.10 Motor Potentiometer ……………………………………………………………………… 124
13.10.1 Motorpoti (MP)……………………………………………………………………………………. 125
13.10.2 Motorpoti (KP) ……………………………………………………………………………………. 125
13.10.3 Controlling the Motor via the Control Unit………………………………………………….. 126
13.11 Repetition frequency input……………………………………………………………… 127
14 Control Inputs and Outputs …………………………………………………………………………… 128
14.1 Multi-function input MFI1……………………………………………………………….. 128
14.1.1 Analog Input MFI1A …………………………………………………………………………….. 128
14.1.1.1 Characteristic……………………………………………………………………………………… 128
14.1.1.2 Scaling ……………………………………………………………………………………………… 130
14.1.1.3 Tolerance Band and Hysteresis……………………………………………………………….. 130
14.1.1.4 Filter Time Constant …………………………………………………………………………….. 131
14.1.1.5 Error and warning behavior……………………………………………………………………. 132
14.2 Multi-function output MFO1 ……………………………………………………………. 132
14.2.1 Analog Output MFO1A ………………………………………………………………………….. 133
14.2.1.1 Output Characteristic……………………………………………………………………………. 133
14.2.2 Frequency Output MFO1F ……………………………………………………………………… 134
14.2.2.1 Scaling ……………………………………………………………………………………………… 134
14.3 Digital Outputs………………………………………………………………………………. 135
14.3.1 Setting Frequency ……………………………………………………………………………….. 136
14.3.2 Reference value reached……………………………………………………………………….. 136

6 Operating Instructions ACTIVE 06/07
6 Operating Instructions ACTIVE 06/07
14.3.3 Flux Formation Ended…………………………………………………………………………… 137
14.3.4 Open brake ……………………………………………………………………………………….. 137
14.3.5 Current Limitation ……………………………………………………………………………….. 137
14.3.6 External Fan ………………………………………………………………………………………. 137
14.3.7 Warning Mask…………………………………………………………………………………….. 138
14.4 Digital Inputs………………………………………………………………………………… 140
14.4.1 Start command …………………………………………………………………………………… 143
14.4.2 3-Wire-Control ……………………………………………………………………………………. 143
14.4.3 Error Acknowledgment …………………………………………………………………………. 144
14.4.4 Timer……………………………………………………………………………………………….. 144
14.4.5 Thermo-contact ………………………………………………………………………………….. 144
14.4.6 n-/M-Control Change-Over…………………………………………………………………….. 144
14.4.7 Data Set Change-Over………………………………………………………………………….. 145
14.4.8 Fixed Value Change-Over………………………………………………………………………. 146
14.4.9 Motor Potentiometer…………………………………………………………………………….. 147
14.5 Function Modules…………………………………………………………………………… 147
14.5.1 Timer……………………………………………………………………………………………….. 147
14.5.1.1 Time Constant ……………………………………………………………………………………. 148
14.5.2 Comparator ……………………………………………………………………………………….. 150
14.5.3 Logic Modules…………………………………………………………………………………….. 151
15 V/f – Characteristic……………………………………………………………………………………….. 156
15.1 Dynamic Voltage Pre-Control ………………………………………………………….. 157
16 Control Functions …………………………………………………………………………………………. 158
16.1 Intelligent current limits ………………………………………………………………… 158
16.2 Voltage controller ………………………………………………………………………….. 159
16.3 Technology Controller…………………………………………………………………….. 163
16.4 Functions of Sensorless Control ………………………………………………………. 171
16.4.1 Slip compensation ……………………………………………………………………………….. 171
16.4.2 Current limit value controller ………………………………………………………………….. 171
16.5 Functions of Field-Orientated Control ………………………………………………. 172
16.5.1 Current Controller ……………………………………………………………………………….. 172
16.5.2 Torque Controller………………………………………………………………………………… 174
16.5.2.1 Limit Value Sources……………………………………………………………………………… 174
16.5.3 Speed controller………………………………………………………………………………….. 175
16.5.3.1 Limitation of Speed Controller ………………………………………………………………… 177
16.5.3.2 Limit Value Sources……………………………………………………………………………… 178
16.5.4 Acceleration Pre-Control ……………………………………………………………………….. 178
16.5.5 Field Controller …………………………………………………………………………………… 179
16.5.5.1 Limitation of field controller……………………………………………………………………. 180
16.5.6 Modulation Controller …………………………………………………………………………… 180
16.5.6.1 Limitation of Modulation Controller ………………………………………………………….. 181
17 Special Functions …………………………………………………………………………………………. 182
17.1 Pulse Width Modulation………………………………………………………………….. 182
17.2 Fan ………………………………………………………………………………………………. 183
17.3 Bus controller………………………………………………………………………………… 183
17.4 Brake Chopper and Brake Resistance……………………………………………….. 185
17.4.1 Dimensioning of Brake Resistor ………………………………………………………………. 186
17.5 Motor Circuit Breaker……………………………………………………………………… 187
17.6 V-belt Monitoring…………………………………………………………………………… 188

17.7 Functions of Field-Orientated Control ………………………………………………. 189
17.7.1 Motor Chopper……………………………………………………………………………………. 189
17.7.2 Temperature Adjustment ………………………………………………………………………. 190
17.7.3 Encoder Monitoring ……………………………………………………………………………… 191
18 Actual Values……………………………………………………………………………………………….. 192
18.1 Actual Values of the Frequency Inverter …………………………………………… 192
18.2 Actual Values of the Machine…………………………………………………………… 193
18.3 Actual Value Memory ……………………………………………………………………… 194
18.4 Actual Values of the System ……………………………………………………………. 195
18.4.1 Actual Value System…………………………………………………………………………….. 195
18.4.2 Volume Flow and Pressure …………………………………………………………………….. 196
19 Error Protocol………………………………………………………………………………………………. 197
19.1 Error List ………………………………………………………………………………………. 197
19.1.1 Error Messages …………………………………………………………………………………… 197
19.2 Error Environment …………………………………………………………………………. 199
20 Operational and Error Diagnosis…………………………………………………………………….. 201
20.1 Status Display ……………………………………………………………………………….. 201
20.2 Status of Digital Signals………………………………………………………………….. 201
20.3 Controller Status……………………………………………………………………………. 202
20.4 Warning Status ……………………………………………………………………………… 203
21 Parameter List……………………………………………………………………………………………… 204
21.1 Actual Value Menu (VAL) ………………………………………………………………… 204
21.2 Parameter Menu (PARA)…………………………………………………………………. 207

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [4.50 MB]

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir